Bestuur

mr. M.A. de Kleer
  • voorzitter
Horizontaal Toezicht (GO)
Public Relations/communicatie
Strategie
mr. W.J.D. Gohres
  • secretaris
CFE
Commissie van Beoordeling
Commissie Beroepszaken (voorzitter)
Bureau NOB
mr. J.A.R. van Eijsden
  • penningmeester
Rechtszekerheid en Rechtsbescherming
Tuchtrechtspraak
prof.mr. dr. P.G.H. Albert Overleg met studentenverenigingen
Studentenvoorlichting
mr. P.J.L. Asjes Becon-overleg Belastingdienst
Kantoren met minder dan 15 leden
mr. N.C. Boef Orde / nieuwsbrief
Standard Business Reporting (SBR)
mr. drs. S.D. Brunner Tax Technology
Lid kerngroep Nederland Investeringsland
Rapporteur Sectie IFZ
mw. drs. S. Dikmans Jaarcongres
mr. M.J. van Iersel Sectie bedrijfsfiscalisten (voorzitter)
Contacten VNO-NCW
mr. J.A. Mook Horizontaal Toezicht (MKB)
Middelgrote kantoren
mr. P.A.Th. van Oppen Jaarcongres (voorzitter)
Jonge Orde van Belastingadviseurs
Medior Orde van Belastingadviseurs
prof. dr. S.A. Stevens Stichting Opleiding Belastingadviseurs (voorzitter)
Permanente Educatie
Overleg met universiteiten